Hva vi gjør

Girls in Music er en frivillig organisasjon startet 15.01.2015 som jobber aktivt for at flere jenter skal finne sin inspirasjon og glede til å drive med egen musikk. Musikkbransjen har i alle år vært et mannsdominert felt. GiM har et ønske om å gjøre musikk og musikkrelaterte tema mer tilgjengelige på jentenes premisser, nettopp for[…]